Sunday, February 21, 2010

MARKAH PENILAIAN BERTERUSAN

POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH
DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK (KAWALAN)
PENILAIAN BERTERUSAN SESI JUL2009
JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

KURSUS : E5143 - KAWALAN MOTOR
KELAS : DJK6
PENSYARAH KURSUS : MASLIZAH BINTI MUNAHDAR

08DJK06F009 - 85
08DJK06F022 - 83
08DJK06F043 - 34
08DJK06F502 - 79
08DJK06F503 - 77
08DJK06F504 - 88
08DJK06F505 - 79
08DJK06F506 - 35
08DJK06F507 - 81
08DJK06F508 - 76
08DJK06F509 - 87
08DJK06F510 - 88
08DJK06F511 - 85
08DJK06F512 - 86
08DJK06F513 - 81
08DJK06F514 - 80
08DJK06F516 - 82
08DJK06F518 - 77
08DJK06F519 - 81
08DJK06F520 - 77
08DJK06F521 - 87
08DJK06F522 - 90

TUGASAN 1

POLITEKNIK SULTAN SALAHUDDIN ABDUL AZIZ SHAH
JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK

E 5143-KAWALAN MOTOR
TUGASAN 11. Di Industri terdapat pelbagai jenis dan bentu motor AT. Dengan bantuan gambarajah , terangkan prinsip asas pacuan motor AT yang terdapat di industri.

2. Sebuah motor majmuk panjang 4 kutub berbelitan tindih (jenis simpleks) membekalkan kuasa sebanyak 25 kW pada voltan pangkalan 500V. Rintangan belitan angker berjumlah 0.04 ohm, manakala rintangan belitan medan pirau berjumlah sebanyak 210 ohm. Andaikan kejatuhan berus 2V, kirakan :

a. D.g.e balikan.
b. Jumlah bilangan pengalir sekiranya ia dipacu pada kelajuan 1200 psm dan jumlah fluks/kutub
ialah 0.02 Wb.

3. Sebuah motor pirau 4 kutub, 230V membekalkan kuasa sebanyak 11kW berputar pada kelajuan 900 psm. Arus angker dan arus medan pada keadaan tersebut masing-masing berjumla 49A dan 1A. Sekiranya angker mempunyai sejumlah 0.1 ohm kejatuhan berus berjumlah 2V. Kirakan:

a. Jumlah dayakilas yang dihasilkan
b. Jumlah dayakilas aci
c. Kecekapan.

4. Sebuah motor pirau AT 120 V mempunyai rintangan angker sebanyak 0.25 ohm dan mengalami kejatuhan berus sebanyak 3V. Kirakan:

a. Arus angker apabila d.g.e balikan, 115V.
b. Arus angker apabila d.g.e balikan 110V
c. Peratus perubahan arus angker dan d.g.e balikan.

Friday, February 19, 2010

KAWALAN ELEKTRONIK MOTOR AU

Kaedah kawalan motor aruhan

KAWALAN ELEKTRONIK MOTOR AT

MOTOR AU

Kaedah kawalan satu fasa:
-half wave circuit,
-semiconverter circuit,
-full converter circuit,
-dual converter

MOTOR AT

DEFINISI

Mesin yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanik. Tindakannya adalah berdasarkan kepada prinsip di mana apabila satu pengalir yang membawa arus ditempatkan di dalam medan magnet, ia akan mengalami satu daya mekanik yang mempunyai arah yang diberi oleh TANGAN KANAN FLEMING dan magnitude yang boleh diberi sebagai : F=BIL. Dimana
F = Daya, B = Arah urat daya, I = Arus dalam pengalir, L = Panjang

D.G.E BALIKAN


Menurute Petua Tangan Kanan Fleming, arah d.g.e yang teraruh ini adalah berlawanan dengan voltan bekalan. Disebabkan oleh arahnya yang bertentangan itu ia dirujuk sebagai d.g.e balikan.

JENIS-JENIS MOTOR


Motor AT terbahagi kepada 3 jenis iaitu:
1. Motor Siri
2. Motor Pirau
3. Motor Majmuk
· Motor Majmuk Pirau Pendek
· Motor Majmuk Pirau Panjang

Terdapat 2 jenis Majmuk:

1. Motor Majmuk Bertokok
2. Motor Majmuk Bezaan


BINAAN MOTOR AT


BENTUK-BENTUK MOTOR AT YANG TERDAPAT DI INDUSTRI
PENGENALAN

Kawalan Motor memberi pengetahuan tentang konsep kawalan motor motor yang digunakan dengan meluas terutama dalam industri. Penekanan modul adalah adalah terhadap konsep kawalan motor AT, AU, pembikinan pemacu arus terus (DC Drives) dan pemacu arus ulang alik (AC Drives). Modul ini juga memberikan pengetahuan tentang keperluan teknologi kawalan berasaskan elektronik kuasa bagi motor AT dan AU derta menerangkan konsep pemacu frekuensi bolehubah kelajuan bagi motor AU dan penggunaan penerus terkawal bagi kawalan kelajuan AT yang boleh diselaraskan.